Doprava

Disponujeme odpovídajícím vlastním vozovým parkem na zajištění dopravy našim zákazníkům.
Pro většinu zákazníků zajišťujeme periodický svoz i odvoz čistého a špinavého prádla v našich kontejnerech s vnitřním igelitovým obalem. Termíny svozu a odvozu jsou stanoveny vždy individuálně dle požadavků zákazníků.
Nedílnou součástí každého odvozu špinavého prádla je dezinfekce kontejnerů a dopravních prostředků dle platného dezinfekčního plánu.