Informace o společnosti

SVelkokapacitní prádelna v Kralupech nad Vltavou poskytuje kompletní služby v oboru praní prádla ( hotelové, zdravotnické, restaurační, pracovní oděvy atd.)
Management společnosti NES Mělník, s.r.o. má dlouhodobé znalosti a zkušenosti v oblasti služeb v oboru provozu prádelen a čistíren, této činnosti se věnuje a prádelnu v Kralupech nad Vltavou provozuje od roku 1991.
Společnost zaměstnává v současné době cca 90 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Současná denní kapacita prádelny v Kralupech nad Vltavou je 18 tun prádla při dvousměnném provozu.
Věnujeme trvalou pozornost obnově a modernizaci technologického vybavení prádelny a vozového parku, to vše s cílem zajištění trvale vysoké úrovně a kvality poskytovaných služeb
Při zajišťování služeb pro své zákazníky nevyužíváme služeb jiných prádelen.

Představení společnosti

 • Obchodní jméno: NES Mělník s.r.o.
 • Právní forma: společnost s ručením omezeným
 • Sídlo společnosti: Vodárenská 1161, Kralupy nad Vltavou, 278 01
 • IČO: 47542187
 • DIČ: CZ47542187
 • Statutární orgán: jednatel společnosti Karel Zavoral

Podpora Evropské unie projektu Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti NES Mělník, s.r.o.

 • Společnost NES Mělník, s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015421 „Snížení energetické náročnosti technologického zařízení společnosti NES Mělník, s.r.o.“.
 • Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti náhradou stávajících zastaralých technologií (žehlící linka – vkladač, žehlič, skladač, 3 ks pračka, 2 ks sušiče) novými, energeticky úspornějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí.
 • Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Certifikace systému podle ČSN

 • ČSN EN ISO 9001:2009 – Systém managementu kvality
 • ČSN EN ISO 14001:2005 – Systém enviromentálního managementu
 • ČSN EN 14065 RABC – Kontrolní systém biokontaminace

Všechny procesy jsou neustále pod odborným dohledem

Certifikace