Praní prádla

  • Praní prádla probíhá v moderních průmyslových pracích linkách.
  • Prací prášky a přídavné chemikálie od firmy Christeyns jsou dávkovány pomocí plně automatického dávkovacího zařízení FLUX STAR. Dodavatel věnuje trvalou pozornost nastavení dávkovacích zařízení (pravidelné kalibrace) a množství používaných prostředků, tím dochází k optimalizaci pracího procesu z hlediska spotřeby chemických přípravků i opotřebení prádla našich zákazníků.
  • Vstupní voda je upravována v automatické úpravně a je pravidelně kontrolována.
  • Technologie prádelny je konstruována tak, aby splňovala veškeré hygienické požadavky také na praní zdravotnického a potravinářského prádla. V provozu prádelny jsou odděleny čistá a špinavá strana v souladu s požadavky APAČ, RABC a platné legislativy.
  • Prádlo jednotlivých zákazníků je práno vždy samostatně.